Mens herkent hond niet aan geblaf

Rotterdam, 30 mei. Hondeneigenaren zijn niet in staat honden te onderscheiden op grond van hun blaffen, zelfs niet als het om hun eigen hond gaat. Dit blijkt een Hongaars onderzoek dat gepubliceerd wordt in het juli-nummer van Behavioral Processes. Het probleem van het blaffen is dat het vooral bestaat uit ruis, en weinig uit duidelijke toonhoogten. Dat veel hondenliefhebbers wel denken honden aan hun geblaf te kunnen onderscheiden wijten de onderzoekers aan het feit dat een hond bij het blaffen vaak ook nog andere geluiden voortbrengt (gejank, geknor, gegrom) die mogelijk wel genoeg tonen hebben om individuele herkenning mogelijk te maken. Uit eerder onderzoek door dezelfde Hongaren was overigens al gebleken dat mensen wel aan blaffen kunnen horen of een hond agressief is of bang.