Meer privaat geld naar arme landen

Washington, 30 mei. Het afgelopen jaar hebben bedrijven en beleggers meer geld naar ontwikkelingslanden gesluisd dan ooit tevoren, maar de armste landen komen er nog steeds bekaaid van af. Uit een rapport dat de Wereldbank vandaag naar buiten heeft gebracht, blijkt dat de kapitaalstromen vanuit de particuliere sector naar ontwikkelingslanden in 2005 zijn uitgekomen op 385 miljard miljard euro. Volgens de ontwikkelingsbank werd het geld voornamelijk gebruikt voor de aankoop van staatsbedrijven en de financiering van overnames en fusies. Daarnaast ging het voor een groot deel om kredieten.