Kwaliteit zorg in Nederland is gemiddeld

De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is in vergelijking met andere geïndustrialiseerde landen van een gemiddeld niveau. Dat blijkt uit de ‘Zorgbalans’ van het RIVM.

„Nederland scoort gemiddeld en zit niet aan de top, terwijl het wel een van de rijkste landen ter wereld is. Ik denk dat we daar niet tevreden mee moeten zijn”, zegt projectleider Gert Wester. Het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schetst een breed beeld van de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg. Het geeft de situatie in 2004 weer.

De veiligheid van patiënten in Nederlanse zorginstellingen verschilt aanzienlijk. Zo heeft een patiënt na een heupoperatie tussen de twee en tien procent kans op een infectie, afhankelijk van het ziekenhuis waarin hij ligt. In Nederland sterven meer mensen (35 procent) na een hersenbloeding dan het gemiddelde van alle OESO-landen (24 procent). In deze Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling zitten 30 landen.

Valpartijen en onnodige pijnbestrijding komen „heel veel voor” in Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen, constateert het RIVM dat zijn onderzoek deed in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Chirurgen hebben ook te weinig ervaring met specialistische ingrepen.

Dat komt omdat ziekenhuizen zich nauwelijks specialiseren. Wester: „We moeten ons veel meer richten op kwaliteitsverbetering. Er zijn nu te veel verschillen tussen zorginstellingen. Het maakt voor patiënten echt uit naar welk ziekenhuis zij gaan.”

Uit de Zorgbalans blijkt ook dat de verwachtingen van patiënten met alledaagse klachten in hun huisarts zijn afgenomen. Zij proberen hun gezondheid steeds meer zelf te verbeteren. Van de bevolking gaf 37 procent aan in de afgelopen twee weken een geneesmiddel zònder recept te hebben gebruikt (tegen pijn, koorts, verkoudheid of keelpijn). In 1987 was dat 24 procent. Dit wijst op een toename van zelfzorg.

Volgens het RIVM kunnen vooral ziekenhuizen nog besparen door doelmatiger te werken. De zorg is toegankelijk in Nederland, maar de kosten zijn sinds de eeuwwisseling sterk gestegen.

De meest recente cijfers daarover maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend bekend. Die bericht dat de uitgaven voor gezondheids- en welzijnszorg in 2005 op 61,5 miljard euro uitkwamen. Dat is 2,8 procent meer dan in 2004.