Gezondheid inheemsen blijft achter

De zuigelingensterfte bij Aboriginals is viermaal zo hoog is als bij andere Australiërs. Dit blijkt uit het eerste deel van een serie over de gezondheid van inheemse volken in de Lancet van deze week.

Vergelijkende studies, schrijft het Britse vakblad, wijzen uit dat de levensverwachting bij inheemse volken ‘aanzienlijk lager’ ligt dan bij andere bevolkingsgroepen. Het noemt als voorbeelden de Aboriginals van Australië, de Maori van Nieuw-Zeeland en de inheemse bewoners van Canada en de Verenigde Staten. De meeste inheemse bevolkingsgroepen zouden hoge sterftecijfers kennen als gevolg van kanker, herseninfarcten, aandoeningen van de luchtwegen en diabetes. Ook zou de kwaliteit van de gezondheidszorg voor deze groepen tekortschieten.

Toen het blad vorig jaar liet weten dat het aandacht ging besteden aan ‘inheemse volkgezondheid’, kreeg het van verschillende kanten te horen dat het niet verstandig was een serie te wijden aan een zo moeilijk te definiëren groep. De redactie vindt dit probleem ‘minder groot dan de noodzaak in actie te komen voor de gezondheid van inheemse volken’.

The Lancet omschrijft ‘inheemsen’ als ‘nakomelingen van degenen die in een gebied leefden toen daar mensen arriveerden van andere culturen die deze bewoners vervolgens gingen domineren’.

De serie begint met een vergelijkende studie van de sterfte onder zuigelingen van Aboriginals en niet-Aboriginals die zijn geboren in West-Australië tussen 1980 en 2000. Het onderzoek is gebaseerd op de officiële bevolkingsstatistieken van deze deelstaat. In de onderzochte periode zijn de sterftecijfers voor beide groepen afgenomen, maar aanzienlijk langzamer onder Aboriginal-zuigelingen. De sterfte onder Aboriginal-kinderen nam af van 25,0 per 1.000 levend geborenen in 1980-’84 naar 16,1 in 1998-2000. Onder niet-Aboriginals daalde dit cijfer van 8,4 naar 3,7. De verschillen tussen beide groepen namen toe voor al de belangrijkste doodsoorzaken onder zuigelingen. Ze blijken het grootst als het gaat om potentieel te voorkomen sterftegevallen, zoals overlijden aan een infectie (5,9 en 0,7). De onderzoekers, verbonden aan het departement voor Volksgezondheid in Perth, schrijven deze kloof toe aan de gebrekkige toegang tot primaire gezondheidsvoorzieningen voor Aboriginals.