Financiën meldt overschot in april

Nederland heeft weer een financieel overschot. In april bedroeg het volgens de Europese normen voor het begrotingsbeleid 0,4 procent (twee miljard euro).

Het is voor het eerst in zes jaar dat het ministerie van Financiën weer een positief saldo meldt. Het EMU-saldo omvat de inkomsten en uitgaven van het rijk, lagere overheden en sociale fondsen.

Het overschot is het gevolg van meevallende belasting- en premieopbrengsten, die hun oorzaak vinden in aantrekkende economische groei. De verwachting is dat het zich de rest van het jaar in positieve zin verder ontwikkelt.

In 2000 boekte Nederland eveneens een overschot, maar daarna verslechterden de overheidsfinanciën snel en liep het EMU-tekort in 2003 op tot boven de Europese norm van 3 procent. Dit leidde tot een waarschuwing van ‘Brussel’ en noopte het kabinet-Balkenende II tot forse ingrepen.

De Voorjaarsnota die minister Zalm (Financiën, VVD) eerder deze maand uitbracht, ging nog uit van een tekort van 1 procent voor dit jaar. Zalm heeft in de Voorjaarsnota vastgelegd dat inkomensmeevallers en uitgavenmeevallers als gevolg van economische hoogconjunctuur worden gebruikt om de staatsschuld extra te verlagen.

    • Roel Janssen