Filoloog kan niet lezen

Filoloog Van der Laan kan niet lezen (nrc.next, 29 mei). Ik beweer nergens dat domgeer een vertaling is van morosoof (waanwijze of wijsdomme). Bovendien sluit liefde voor de domheid niet uit dat je waanwijs bent, integendeel. Als je vijfentwintig jaar van je leven exclusief wijdt aan de studie van de domheid, dan ben je niet goed snik. Sterker nog: Van der Laan bewijst dat waanwijsheid zelfs met filologie valt te rijmen.

Filoloog P. van der Laan schreef:

‘Geen mens is intelligent genoeg om zijn eigen domheid te begrijpen’, aldus ‘domgeer’ Matthijs van Boxsel. Inderdaad. Als je als wijsgeer de wijsheid begeert, ben je filo (begerig naar) -soof (wijs), als je begerig bent (filo) naar domheid (moria), ben je dus filomoor. Jezelf als ‘domgeer’ sieren met de term ‘morosoof’ (= wijsdomme of domwijze) is dus wel erg dom.

    • Matthijs van Boxsel