EU eens over laatste details dienstenrichtlijn

Brussel, 30 mei. De EU-lidstaten zijn het gisteravond eens geworden over de laatste details van de dienstenrichtlijn, de Europese wet die het makkelijker moet maken voor Europese bedrijven om over de grens diensten te verlenen. Eerder was al op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. ”Het is een zeer, zeer goede dag voor Europa”, zei Eurocommissaris Charlie McCreevy (Interne Markt). In maart besloten de regeringsleiders al het beginsel uit de richtlijn te schrappen dat bepaalde dat bedrijven alleen hoefden te voldoen aan de regels van het land waarin ze zijn gevestigd. In het compromis mogen landen toch nog eisen stellen aan dienstverleners, bijvoorbeeld om redenen van openbare veiligheid of gezondheid.