En de topinkomens, die stijgen verder en verder

Topinkomens bij de overheid blijven stijgen, ondanks alle commotie.

Ook de top van het bedrijfsleven heeft in 2005 weer meer verdiend.

Bestuurders van energiebedrijven, managers van scholen en ziekenhuizen, interim-bestuurders en topambtenaren: ze zagen vorig jaar allemaal hun inkomen stijgen. De topinkomens in de ambtelijke en semi-publieke sector stegen soms met tientallen procenten, zo blijkt uit gegevens die het weekblad Intermediair ook dit jaar weer heeft verzameld.

Kamerlid Bert Bakker (D66), die al jaren stelling neemt tegen de hoogte van topsalarissen in de publieke en semi-publieke sector, spreekt van „een onbestaanbare gang van zaken” en wil nog deze week premier Balkenende (CDA) en minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) ter verantwoording roepen in de Tweede Kamer. Ook andere partijen willen dat het kabinet ingrijpt.

De bruto inkomens van de hoogste ambtenaren bij de ministeries begonnen vorig jaar bij ruim 162.000 euro (Binnenlandse Zaken) en liepen op tot meer dan 186.000 euro (Algemene Zaken). Deze bedragen liggen ruim boven het inkomen van de premier en de ministers (123.500 euro), dat als richtsnoer voor de ambtelijke top geldt. Zelfs directeur Gerard van der Wulp van de Rijksvoorlichtingsdienst, die bij persconferenties altijd keurig naast de premier staat, verdient met 162.823 euro meer dan zijn baas, die 130.000 euro toucheert.

Het afgelopen jaar was voor werknemers zowel in de publieke als de private sector sprake van een nullijn wat betreft CAO-inkomen en van koopkrachtverlies.

Ook bij bedrijven in de marktsector zijn de bestuurdersbeloningen vorig jaar toegenomen. De totale beloning van de topbestuurders van AEX-fondsen steeg met bijna dertig procent, zo becijferde de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Vooral prestatiegerelateerde beloningen in aandelen namen toe. Met 10,8 miljoen euro kreeg Jan Bennink van Numico het meest betaald, zo blijkt uit het overzicht dat de Vereniging van Effectenbezitters bijhoudt. Dit bedrag bestaat voor bijna de helft uit beloning in de vorm van aandelen.

De best betaalde topbestuurder in de semi-publieke sector was vorig jaar topman Boersma van energiebedrijf Essent. Van Halderen van concurrent Nuon stond op nummer twee. In de top-10 staan verder bestuurders van onder andere de Bank Nederlandse Gemeenten, de luchthaven Schiphol, busbedrijf Connexxion, de Nederlandse Spoorwegen en omroepproductiebedrijf NOB. Hun bruto-inkomens bedroegen tussen een half miljoen en 873.000 euro. Ten opzichte van 2004 zagen ze bijna allemaal hun inkomens stijgen.

Bij de bestuurders van zorginstellingen, woningcorporaties, de publieke omroepen, universiteiten en toezichthoudende organisaties was eveneens sprake van aanzienlijke stijgingen. In totaal ontvingen vorig jaar zo’n 120 topbestuurders meer dan een ministerssalaris.

Kamerlid Bakker noemt het „van de gekke dat topambtenaren hun inkomens steeds verder boven die van ministers oplieren”. Beweringen dat sprake is van marktwerking, wijst hij van de hand. „Het is ingebeelde schaarste. Men dicht zichzelf een markt toe.”

Bekijk het overzicht van beloningen dat de Vereniging van Effectenbezitters bijhoudt op www.bestuursvoorzitter.nl en de salarissen van publieke toppers op www.intermediair.nl.