De bedrijfsschandalen van morgen

Bedrijfsschandalen hebben vaak een lange nasleep. Een groot deel van de belangrijkste nieuwsverhalen van de afgelopen week draaide om wandaden die zijn begaan tijdens de beurszeepbel rond 2000. Zo was er de veroordeling van het Enron-tweetal Lay en Skilling en werden er sancties getroffen tegen de Amerikaanse hypotheekverstrekker Fannie Mae.

Het einde van de huidige kredietzeepbel zal hoogstwaarschijnlijk ook weer de nodige schandalen opleveren, dus het is een nuttige gedachteoefening om te bedenken waar die schandalen zich zouden kunnen voordoen.

Laten we beginnen met de handel in aandelen en obligaties voor eigen rekening van de zakenbanken. Die activiteit is de laatste tijd bijzonder lucratief geweest, maar de bron waaruit de winsten worden geput is nogal troebel. Handelaren kunnen hun voordeel hebben gedaan met het meeliften op orders van hun klanten.

De nauwe betrekkingen tussen beursmakelaars en hun favoriete hedgefunds kunnen eveneens tot toekomstige schandalen leiden. Genieten sommige fondsen een onterechte voorkeursbehandeling ten koste van andere klanten?

En hoe zit het met de schandalige incompetentie waarmee her en der kredieten worden verstrekt? Pas als de conjunctuurcyclus over zijn hoogtepunt heen is, zal de volle omvang van het buitensporige lenen aan consumenten, investeringsmaatschappijen, projectontwikkelaars en hedgefunds worden geopenbaard. Toekomstige faillissementen zullen allen treffen die te grote risico’s hebben genomen in de jacht op snelle winst.

Dan is er nog de kwestie van de zogeheten veiliggestelde leningen, die banken verkopen aan buitenstaanders, die soms nauwelijks weet hebben van de onderliggende risico’s. Het is een terrein dat bezaaid is met conflicten, ondoorzichtige prijsafspraken, buitensporige speculatie en mogelijkheden voor zelfverrijking.

De boekhoudschandalen van morgen en overmorgen zullen ongetwijfeld de ingenieuze manieren aan het licht brengen die topmanagers hebben bedacht om zichzelf steeds hogere vergoedingen toe te kennen, zonder de werkelijke kosten daarvan aan de aandeelhouders mee te delen.

Maar het grootste financiële schandaal in wording is inmiddels geen geheim meer. Dat betreft de overdreven tarieven die door Wall Street – met name de hedgefunds en investeringsmaatschappijen – in rekening worden gebracht voor het beheer van andermans geld. Een langere recessie zou beleggers attenderen op de ware omvang van deze vorm van legale diefstal.

Edward Chancellor

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com.Vertaling Menno Grootveld

    • Edward Chancellor