‘D66 moet terug bij de mensen’

Acht kandidaten zijn er voor het leiderschap van D66. Ze willen wereldvrede, komen op voor de gewone man, en zullen de kloof met de burger verkleinen.

Simone Kuiter (31) kreeg op 14 september 2003 een openbaring, in haar tuin. Sinds die dag weet ze dat de komende jaren de wereldvrede zal ontstaan. De partijendemocratie zal „ontploffen” en de wereld zal veranderen in een „zelfsturende samenleving”.

Kuiter is een van de acht kandidaten die zich voor het lijsttrekkerschap van D66 hebben aangemeld. De bekendste zijn Minister Alexander Pechtold en Tweede-Kamerfractievoorzitter Lousewies van der Laan. Een paar komen uit de lokale politiek. Simone Kuiter is oprichter van For Love and Grow, de stichting die de wereldvrede moet bereiken. D66 is de enige partij die heeft aangekondigd dat ze zichzelf zal opheffen als ze overbodig is. Kuiter: „Ik wil mensen inspireren en ze vertellen dat ze hun hart moeten volgen. Politieke machtsspelletjes zijn zonde van de energie.”

De Zwolse makelaar en fractievoorzitter Jan Zelle wil D66 „terugbrengen bij de mensen”. De partij is volgens hem ongeloofwaardig geworden en moet van koers veranderen. „D66 is opgericht om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen. De opkomst van de lokale en leefbare partijen heeft aangetoond dat dat niet gelukt is. Die mensen hadden op ons moeten stemmen.”

Kandidaat Hein Westerouen van Meeteren zegde in 2004 zijn lidmaatschap van D66 op, uit woede over de deelname aan het kabinet-Balkenende II. In april dit jaar meldde hij zich toch weer aan. Hij heeft een tienpuntenplan gemaakt en wil onder meer de naam van de partij veranderen in Liberaal Democraten. Ook wil hij „de bekende kloof tussen Den Haag en de rest van Nederland verkleinen”.

Voorzitter André van Wanrooij van de Homo LesBische Federatie Nederland is, zegt hij, de kandidaat voor de „gewone man”. „Ik belandde op mijn zestiende op straat. Ik weet hoe belangrijk het is dat er een goed sociaal stelsel is. Ik kon mijn mavo niet afmaken omdat ik het schoolgeld niet kon betalen.” D66, zegt Van Wanrooij, „straalt uit dat het de partij is van de intellectuele afgestudeerde doctorandussen”. Op 9, 14 en 20 juni worden in Zwolle, Amsterdam en Tilburg lijsttrekkersdebatten gehouden. D66-leden kunnen stemmen tussen 8 en 24 juni. Op die dag maakt D66 op een congres in Den Haag de winnaar bekend.

    • Guus Valk