Amsterdam heeft meer ambtenaren dan `Europa`

Terecht waarschuwt Bregje Holleman tegen de te grote betekenis die aan opiniepeilingen wordt gegeven (Opinie & Debat, 20 mei). Maar ze maakt zichzelf ook schuldig aan simplistisch denken als het om Europa gaat, door te verwijzen naar de enorme bureaucratie en het gigantisch ambtenarenapparaat. Als lezer ben je geneigd dat te geloven. Mijn verbazing was groot toen ik hoorde dat `Europa` maar 25.000 ambtenaren heeft, minder dan de stad Amsterdam. Voor een bevolking van 450 miljoen een piepklein apparaat. Maar ook weer niet zo gek als je bedenkt dat de Europese begroting ook maar 1 procent bedraagt van het bruto nationaal product van de lidstaten.

    • Marc Wortmann Zeist