Zuiderzeelijnbesluit kabinet schaadt iedereen

Het hoofdredactionele commentaar over het protest tegen het kabinetsbesluit de Zuiderzeelijn te schrappen gaat voorbij aan de ernst van de zaak (NRC Handelsblad, 23 mei). Het belang van een snelle verbinding met het Noorden is voor de noordelijke economie van levensbelang en niet gemakkelijk in cijfers uit te drukken. Deze belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven en instellingen in het Noorden wordt onderschat door mensen op posities in de randstad.

Het kabinet schaadt iedereen met zijn besluit, ook de Randstad, ook Almere. In zijn eenzijdigheid neemt het kabinet het ene na het andere schadelijke besluit voor het Noorden. Investeerders, nationaal en internationaal, krijgen van het kabinet het niet mis te verstane signaal daar weg te blijven of uit het Noorden weg te trekken. Op den duur hebben bedrijven en instellingen in het Noorden geen andere keus meer dan zich ook maar te vestigen aan de snelweg in de randstad. De Randstad wordt daarmee één groot filegebied. Er staat voor het Noorden veel meer op de tocht dan drie miljard en veel meer dan een paar duizend banen.

    • Rutger Noordam Groningen