Wee het vooruitzicht van een lobbydemocratie

Het hoofdartikel `Betaald demonstreren` in deze krant van 23 mei is mij uit het hart gegrepen. Het lobbynetwerk van (zweef)trein leverancier Siemens, tezamen met Ballast Nedam en ABN-Amro dreigt ons land op te zadelen met peperdure infrastructuur waarmee wij niet gebaat zijn.

Wij hebben gezien hoe een havenlobby met tentakels tot in kabinet en parlement, in weerwil van vele jarenlange goed onderbouwde tegenadviezen, de aanleg van de Betuwelijn doordrukte.

Moeten wij slikken dat, nota bene in naam der Koningin en van ons belastinggeld, reclame wordt gemaakt voor dit kostbare zweeftreinspel waarvoor veel betere alternatieven bestaan? De democratie mag niet degraderen tot een lobbydemocratie.

    • A. A. Kleyn Asperen