‘Verdonk was onzorgvuldig in zaak-Taïda’

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) heeft ‘onzorgvuldig en onrechtmatig’ gehandeld door in februari vertrouwelijke informatie in de publiciteit te brengen over het Kosovaarse scholiere Taïda Pasic.

De manier waarop haar ministerie details uit haar persoonsdossier verstrekte, is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat oordeelt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) vandaag na onderzoek naar de manier waarop die gegevens in de publiciteit zijn gekomen.

Volgens de minister was het verstrekken van die details uitzonderlijk, maar noodzakelijk vanwege de ‘onevenwichtige beeldvorming’ over Taïda in de media. Verdonk zei toestemming te hebben van de Tweede Kamer om in dergelijke situaties zo te handelen.

Het CBP stelt dat de publiciteit rond Taïda handhaving of uitvoering van het vreemdelingenbeleid niet in gevaar bracht en er dus geen sprake was van een uitzonderlijke situatie. Verdonk mag zich volgens het CBP niet verschuilen achter een Kamermeerderheid die haar zou steunen. „Die instemming ontslaat de minister niet van de plicht om zich aan wet en Grondwet te houden.”

De informatie die Verdonk aan de media verstrekte, was bovendien deels onjuist, aldus het CBP. Zoals de mededeling dat Taïda haar paspoort zou hebben vernietigd. Dat had de leerlinge weliswaar tegenover de vreemdelingenpolitie verklaard, maar die verklaring was al ingetrokken voordat Verdonk daarover in de publiciteit trad. „Zonder nader onderzoek naar het bestaan van het paspoort had de minster niet aan de media mogen meedelen dat ze haar paspoort had vernietigd om haar uitzetting te voorkomen.”

„Overheden en bestuurders zijn bij de uitoefening van hun taak gehouden, het grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer te respecteren”, aldus het CBP in haar eindconclusie. „Aandacht in de media voor beleid of de uitvoering daarvan, (..) doet aan die grondrechtelijke bescherming niet af.”

Minister Verdonk wijst de conclusie van het CBP af, zegt een voorlichter op het ministerie.