Poging regering in Irak te vormen opnieuw mislukt

Bagdad, 29 mei. Irak heeft nog steeds geen volledige regering. Pogingen om dit weekeinde ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken en een onderminister van Nationale Veiligheid te benoemen, mislukten.

Pagina 5