Pensionado’s verdacht Ouderen doen klusjes

De Spaanse politie heeft drie Nederlanders gearresteerd op verdenking van fraude met de Spaanse sociale verzekeringen.

De verdachten zouden hebben geprobeerd Nederlandse gepensioneerden het Spaanse sociale verzekeringsstelsel binnen te loodsen via het dienstverlenende bedrijf Mutualis. Zo zouden de nieuwe hoge premies van het Nederlandse ziektekostenstelsel kunnen worden ontlopen.

De Spaanse politie zegt dat 89 Nederlandse gepensioneerden zich op deze wijze hebben opgegeven bij het Spaanse stelsel. Volgens het ministerie van Sociale Zaken zijn 51 van hen de afgelopen week opgeroepen om een verklaring af te leggen.

De Nederlandse verdachten hebben de afgelopen maanden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om klanten te werven. „We hebben ertegen gewaarschuwd op onze website”, aldus Hans Hueber, secretaris van de Vereniging van Nederlandse gepensioneerden in Spanje. „Maar veel mensen zagen alleen de besparing van duizenden euro’s die ze dachten te kunnen maken.”

De veronderstelde fraude lijkt op een ook onder Spanjaarden populaire manier om gedekt te zijn binnen de sociale verzekeringen. Tegen een minimale hoeveelheid te verrichten werk wordt de betrokken persoon premieplichtig. Voor 1.050 euro per jaar wordt zo het basispakket verkregen, met onder meer een dekking van de ziektekosten. Binnen het nieuwe Nederlandse zorgverzekeringstelsel zouden sommige gepensioneerden aanvankelijk 15.000 euro per jaar moeten gaan betalen.

Mutualis presenteert zich als een soort uitzendbureau waar Nederlandse expats kleine karweitjes van ondersteuning en zorg kunnen verrichten in de lokale gemeenschap. Onder de slagzin ‘Samen beter af’ werd een werkcontract aangeboden van vijf uur per maand tegen zes euro per uur. Daarbij zat een aangifteformulier ingesloten om zich te melden bij de Spaanse sociale verzekeringen.

pensionado’s Ouderen doen klusjes

De Vereniging van Nederlandse gepensioneerden in Spanje had al eerder de mogelijkheid onderzocht om via een Spaans werkcontract Nederlandse gepensioneerden in Spanje verzekerd te krijgen. Eind vorig jaar zagen veel gepensioneerden in het buitenland hun Nederlandse premies plots verveelvoudigd zonder dat hier bepaalde dekkingen tegenover stonden. „Maar advocaten zeiden dat een dergelijk contract niet correct is met als enige oogmerk de nieuwe Nederlandse zorgverzekering te vermijden.”

Intussen heeft minister Hoogervorst beloofd iets aan de premies te doen, maar de onvrede van gepensioneerden is gebleven.

Johan Smit, directeur en initiatiefnemer van Mutualis, ontkent dat er sprake zou zijn van arrestaties. Wel werd hij onlangs samen met een mededirecteur verhoord door de politie. Sindsdien zegt Smit dat hij niets meer heeft vernomen van de Spaanse autoriteiten. Vooralsnog gaat Mutualis door met de opzet, aldus Smit. De via Mutualis bij de Spaanse sociale verzekering aangemelde werknemers zijn volgens hem tot dusver ook zonder problemen geaccepteerd.

„Wij hebben naar eer en geweten gehandeld”, aldus Smit. Volgens de directeur is er geen enkele reden om met het bedrijf te stoppen en is dat door de autoriteiten ook niet opgedragen. Volgens Smit is er geen sprake van dat Mutualis uitsluitend is opgezet met het oogmerk de nieuwe Nederlandse zorgverzekering te ontwijken. „De mensen moeten een urenstaat inleveren. Het gaat om vertaalwerk en het invullen van formulieren. Niet om het gras te maaien of uit de krant voor te lezen’’, aldus Smit.