Nederlanders in Spanje vast vanwege zorgfraude

De Spaanse politie heeft drie Nederlanders gearresteerd op verdenking van poging tot fraude met de Spaanse sociale verzekeringen.

De verdachten zouden hebben geprobeerd Nederlandse gepensioneerden het Spaanse sociale verkeringsstelsel binnen te loodsen via het dienstverlenende bedrijf Mutualis. Zo zouden de nieuwe hoge premies van het Nederlandse ziektekostenstelsel kunnen worden ontlopen.

De Spaanse politie zegt dat 89 Nederlandse gepensioneerden zich op deze wijze hebben opgegeven bij het Spaanse stelsel. Volgens Sociale Zaken zijn 51 van hen de afgelopen week opgeroepen om een verklaring af te leggen.

De Nederlandse verdachten hebben de afgelopen maanden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om te werven. „We hebben er tegen gewaarschuwd op onze website”, aldus Hans Hueber, secretaris van de Vereniging van Nederlandse gepensioneerden in Spanje. „Maar veel mensen zagen alleen de besparing van duizenden euro’s die ze dachten te kunnen maken.”

Het betrokken bedrijf Mutualis was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

De veronderstelde fraude lijkt in opzet op een ook onder Spanjaarden populaire manier om gedekt te zijn binnen de sociale verzekeringen. Tegen een minimale hoeveelheid te verrichten werk wordt de betrokken persoon premieplichtig. Voor 1.050 euro per jaar wordt zo het basispakket verkregen, wat onder meer een dekking van de ziektekosten inhoudt. Aanzienlijk minder dan de 15.000 euro per jaar die sommigen aanvankelijk binnen het nieuwe Nederlandse zorgverzekeringstelsel moeten gaan betalen.

Mutualis presenteerde zich als een soort uitzendbureau waar Nederlandse expats kleine karweitjes van ondersteuning en zorg kunnen verrichten in de lokale gemeenschap. Onder de slagzin ‘Samen beter af’ werd een werkcontract aangeboden van vijf uur per maand tegen een vergoeding van zes euro per uur. Daarbij zat een aangifteformulier ingesloten om zich te melden bij de Spaanse sociale verzekeringen.

De Vereniging van Nederlandse gepensioneerden in Spanje had al eerder de mogelijkheid onderzocht om via een Spaans werkcontract Nederlandse gepensioneerden in Spanje verzekerd te krijgen. Dit volgde na de commotie die eind vorig jaar ontstond onder veel gepensioneerden in het buitenland, die hun Nederlandse premies plots zagen verveelvoudigd zonder dat hier bepaalde dekkingen tegenover stonden. ,,Maar advocaten zeiden dat een dergelijk contract niet correct is met als enige oogmerk de nieuwe Nederlandse zorgverzekering te vermijden.’’

Intussen heeft minister Hoogervorst beloofd iets aan de premies te doen, maar de onvrede van gepensioneerden is gebleven.

    • Steven Adolf