Leiden, durf te selecteren

Met grote verbazing en ongeloof las over de beslissing van de Universiteit van Leiden om af te zien van selectie van studenten `aan de poort` zoals dat hier heet. Het lijkt wel of de honderd jaar ervaring van circa drieduizend universiteiten en colleges in de Verenigde Staten aan mijn Leidse collegae zijn voorbij gegaan. Het toelatingssysteem in de VS zowel bij de staats- als bij de privaatinstellingen voor hoger onderwijs heeft al sinds het begin van de vorige eeuw goed gefunctioneerd.

De combinatie van de SAT test, een persoonlijk interview, alsmede middelbare schoolprestatie en aanbevelingen van leraren is ruim voldoende gebleken. Juist het feit dat de concurrerende universiteiten afhankelijk zijn van het verwerven van de beste studenten voor hun reputatie en het aantrekken van de beste hoogleraren heeft dit systeem bruikbaar en de Amerikaanse universiteiten tot de beste in de wereld gemaakt. `Follow the leader!`

Het is toch vanzelfsprekend dat een selectie aan de poort nooit met 100% zekerheid kan vast stellen of een 18-jarige jongen of meisje een goede arts, chemicus, of dichter kan worden. Maar dat moet niet de bedoeling zijn van die selectie. Een redelijk eindexamen, maar veel belangrijker een sterke motivatie en algemene intelligentie is voldoende om te selecteren. Op Cornell Universiteit worden circa 300 van de 3000 zich aanmeldende studenten afgewezen. Maar met zo een ruime keuze aan instellingen van hoger onderwijs is dit geen discriminatie maar juist de enige correcte manier om studenten daar toe te laten waar het niveau aangepast is aan hun intelligentie en motivatie.

Kom op Leiden. Durf de stap te nemen en ga de rest van de Nederlandse, zo niet Europese Universiteiten voor in dit absoluut noodzakelijk beleid.

    • Hans Wijnberg