Internet Voorkeur

De Nederlander Bessel Kok

Wereldschaakbond. Weinig sporten laten zich zo eenvoudig naar het internet vertalen als schaken. Desnoods 24 uur per dag kan je via sites als chessclub.com en playchess.com potjes schaken tegen tegenstanders uit de hele wereld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook de campagne voor het voorzitterschap van de wereldschaakbond FIDE deels op het web wordt gevoerd. De Nederlandse kandidaat Bessel Kok, een voormalig topmanager bij KPN, heeft een site met zijn missie en plannen. Die is grotendeels oranje: de kleur van de verandering, zegt Kok, zoals bleek bij de revolutie in Oekraïne en recentelijk ook in Kenia. Kok heeft volgens zijn site de steun van schakers als Jan Timman en Ivan Sokolov en zakenlieden als Ben Verwaayen van British Telecom en Ad Scheepbouwer van KPN. Maar waarschijnlijk zullen de stemmen van kleinere sportlanden als Albanië, Suriname en Zambia de doorslag geven. Zijn tegenstander is de zittende voorzitter Kirsan Iljoemsinov, president van Kalmukkië. Hij claimt de steun te hebben van 82 van de 155 aangesloten schaakbonden. Maar de meeste West-Europese landen ontbreken op zijn lijst. De verkiezing is op vrijdag 2 juni, op het congres dat tegelijk met de schaakolympiade in Turijn wordt gehouden.

www.fide.com, www.rightmove06.org, www.chessfidelity.com