Helft minder jonge vrouwen in WAO

Het aantal jonge vrouwen met een WAO-uitkering is sinds 2003 ruimschoots gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. In 2003 zaten nog bijna 20.000 vrouwen jonger dan dertig in de WAO, tegen 8.500 nu.

Ook het aandeel dat jonge vrouwen hadden in de WAO halveerde in deze periode. Het totale aantal WAO’ers is sinds 2003 gedaald van 785.600 tot 688.400 nu. Dit is een gevolg van de herkeuring van alle WAO’ers onder de vijftig die in 2004 startte. 47 procent van de herkeuringen leidde tot stopzetten of verlagen van de uitkering. Voor jonge vrouwen was dit 55 procent. Vanaf eind 2003 experimenteerde het UWV bovendien al met een een tweede keuring voor vrouwen onder de vijfendertig jaar. UWV noemde dit experiment een succes, omdat de instroom van jonge vrouwen in WAO ermee werd verlaagd.

Als jonge vrouwen nu een arbeidsuitkering aanvragen is de kans groot dat deze niet wordt gehonoreerd. Sinds begin dit jaar de opvolger van de WAO, de WIA van kracht werd vroegen 413 vrouwen onder de dertig jaar een uitkering aan. Het UWV wees 61 procent van deze aanvragen af. Voor het totale aantal aanvragen was dit 47 procent. Vrouwen jonger dan dertig maken beperkt deel uit van de instroom in de nieuwe arbeidsongeschiktheidswetten. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is 6,3 procent van de instroom vrouw en jonger dan dertig, bij de volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid is dit 1,5 procent.