Geen keurmerken, maar wel productinformatie

Nieuw logo voor gezonde voeding (NRC Handelsblad, 23 mei). Als definitie voor gezondheid stellen wij `zonder geestelijke en fysiek belemmeringen kunnen voortbewegen`. Om een dergelijke conditie te kunnen handhaven of nastreven is het gewenst dat burgers alleen die dingen doen die bij hen passen. Hiervoor is noodzakelijk dat consumenten zijn geïnformeerd over de producten die zij consumeren en gebruiken, waaronder bouwmaterialen. Ook van belang is te weten wat na gebruik met afgeschreven producten gedaan wordt en welke invloed dat heeft op het milieu. Om deze informatie te kunnen verstrekken pleiten wij dat alle producten een website met alle informatie krijgen. Aldus kan iedere burger zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en hebben wij geen wetenschappers meer nodig die keurmerkjes lopen te bedenken hoe ze hun producten het best kunnen verkopen.