Erg dom

`Geen mens is intelligent genoeg om zijn eigen domheid te begrijpen`, aldus `domgeer` Matthijs van Boxsel (nrc.next, 26 mei) Inderdaad. Als je als wijsgeer de wijsheid begeert, ben je filo (begerig naar)-soof (wijs), als je begerig bent (filo) naar domheid (moria), ben je dus filomoor. Jezelf als `domgeer` sieren met de term `morosoof` (= wijsdomme of domwijze) is dus wel erg dom.

    • Dr.Paul W.A.Th. van der Laan