Daling aantal jonge vrouwen in WAO

Rotterdam. Het aantal jonge vrouwen in de WAO is sterk gedaald. In 2003 waren bijna 20.000 vrouwen onder dertig jaar nog arbeidsongeschikt, de WIA, zoals de WAO tegenwoordig heet, telt er nu 8500. Dat blijkt uit berekeningen die uitkeringsinstantie UWV op verzoek van het televisieprogramma NOVA heeft gemaakt. De afgelopen jaren herkeurden artsen ruim zevenduizend jonge vrouwen. Ongeveer 55 procent van hen werd geschikt geacht weer aan het werk te gaan. Bij de gehele groep WAO`ers lag dat percentage op 47. Het aantal jonge mannen in de WAO is de afgelopen jaren ook afgenomen, zij het minder sterk.