Asielverlening en immigratie niet hetzelfde

Het artikel in Opinie & Debat van 20 mei `Recept voor geslaagde immigratie: Verscheidenheid binnen eenheid` door Amitai Etzioni slaat een aantal spijkers op de kop en is inderdaad een goed recept voor een acceptabele immigratiepolitiek en de uitvoering ervan, uitgaande van het inzicht dat immigratie geen recht is maar een privilege. Ook worden in het desbetreffende artikel asielaanvraag en asielverlening terecht gescheiden van immigratie. Immers asielzoekers zijn politieke vluchtelingen die elders, hetzij in een buurland, hetzij bijvoorbeeld in Nederland, komen schuilen totdat de politieke toestand weer van dien aard is dat zij veilig kunnen terugkeren.

Het is te betreuren dat in Nederland beide zaken door elkaar werden en worden gehaald. Asielverlening is geen vorm van immigratie en is per definitie tijdelijk. Dus niet inburgeren, maar wel de mogelijkheid geven tot werken in tijdelijke functies. Dat is goed voor het gevoel van eigenwaarde en houdt mensen van de straat. Ook kunnen zij wellicht wat sparen voor hun terugkeer. Periodieke meldingsplicht hoort hierbij om verdwijnen in de illegaliteit de voorkomen.

    • Joris Witkam Beauvechin