‘1000 militairen Brits leger gedeserteerd’

Ruim duizend Britse militairen zijn sinds het begin van de Iraakse oorlog gedeserteerd. Dit heeft de BBC gisteren gemeld. Volgens de omroep is het aantal afwezige militairen dat ook na langere tijd niet meer opduikt gestaag gegroeid, van 86 in 2001 tot 377 in 2005.

Volgens het ministerie van Defensie is het te vroeg al deze afwezigen als deserteurs aan te merken voordat dat door een militaire rechtbank is vastgesteld. In 1989 werd voor het laatst iemand schuldig bevonden aan desertie.

Een woordvoerster van het ministerie wijst erop dat het aantal vermiste militairen, dat zonder toestemming verlof neemt, door de jaren heen min of meer constant is, gemiddeld bijna 3.000 per jaar. De meesten duiken na enige tijd weer op. Vaak gaat het om militairen die wegens familie-omstandigheden of problemen met hun vriendin langer wegblijven dan is toegestaan.

John McDonnell, een Lagerhuislid van Labour dat zich met de kwestie bezighoudt, gaat er eveneens van uit dat het aantal militairen dat niet meer terugkeert is verdrievoudigd. Volgens de parlementariër komt dat onder meer doordat steeds meer militairen twijfels kennen over de morele grondslag van de oorlog en de wettelijkheid ervan. Tegenover de BBC verklaarde hij gisteren dat het aantal deserteurs nog steeds toeneemt.

Bij de cijfers zijn niet inbegrepen militairen die zelf een einde maken aan hun dienstverband wegens bezwaren tegen de Britse aanwezigheid in Irak. Dat gebeurde onlangs in het geval van een lid van de SAS, de Britse elitetroepen. Toen hij bezwaar maakte tegen uitzending naar Irak, werd hij in de gelegenheid gesteld uit de SAS te treden. De regering wil de regels voor militairen aanscherpen. Nu biedt de wet nog speelruimte te weigeren om deel te nemen aan de bezetting van een ander land.