Zorgverzekeraars weren patiënten

Zorgverzekeraars sluiten groepen patiënten met een hoog risico uit, omdat ze verliesgevend zijn. Door deze risicoselectie kunnen patiënten met migraine, leveraandoeningen of gehoorproblemen niet in aanmerking komen voor een gunstig collectief contract.

Dit stelt Het Ondersteuningsburo (HOB), vertegenwoordiger van dertig patiëntenorganisaties. Het HOB onderhandelde namens 19 organisaties, met in totaal 50.000 leden, met verzekeraars over een collectief contract. Zestien patiëntengroepen bleken echter zo verliesgevend voor de verzekeraars dat geen enkele maatschappij hen als klant wilde accepteren. 'De patiënten zijn daarover behoorlijk gefrustreerd', aldus Erik Thier van HOB.

De reden is dat de solidariteit die in het zorgstelsel is ingebouwd, niet voor iedereen gunstig uitpakt. Verzekeraars krijgen weliswaar uit een solidariteitsfonds financiële compensatie voor 'dure' klanten met een hoge leeftijd of een chronische ziekte. Maar zij ontvangen lang niet voor alle ziekten van klanten geld uit een zogeheten risicovereveningsfonds. Voor diabetes of astma geldt dit wel, maar voor chronische hoofdpijn, reuma of doofheid niet.

Hugo Keuzenkamp, directeur van Delta Lloyd OHRA en hoogleraar verzekeringskunde en zorgverzekering, bevestigt dat het hierdoor niet loont bepaalde patiëntengroepen een collectief contract aan te bieden. Delta Lloyd OHRA heeft wel een verzekering voor lucratieve diabetespatiënten, maar wilde andere chronisch zieken die HOB vertegenwoordigt geen collectief contract aanbieden. 'Als die zich als groep bij ons aansluiten, leidt dat tot voorspelbare verliezen.'

Achmea zegt ook beter zijn best te doen voor mensen met suikerziekte dan voor hoofpijnpatiënten, omdat het solidariteitsfonds voor de eerste groep geld uitkeert en voor de tweede groep niet. Agis laat weten de verevening nu 'niet eerlijk' te vinden. Deze verzekeraar blijkt daarover momenteel in gesprek te zijn met het College voor Zorgverzekeringen.

Tweede-Kamerlid Omtzigt (CDA) zal minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) aanspreken op de risicoselectie. 'Wij gaan er keihard aan werken dat collectieve contracten voor meer patiëntengroepen beschikbaar komen. Want juist door preventieve zorg aan die groepen boek je de grootste gezondheidswinst.'

    • Antoinette Reerink