Wellink: financiën Aruba alarmerend

Oranjestad, 27 mei. De Arubaanse overheidsfinanciën zijn volgens directeur Wellink van De Nederlandsche Bank op een kritiek punt beland.

Pagina 21