Vette omzet

Het is een onruststookster die graag ging roeien met oudere collega's en die niet in staat was om orders van hogerhand te gehoorzamen. Zo portretteerde een woerdvoerder van farmaceutisch bedrijf Roche dr. Ryta Kuzel, het door Roche ontslagen hoofd van de medicijnenregistratie-afdeling van de Britse vestiging van het bedrijf.

Maar Kuzel (39) ziet zichzelf als klokkenluider. En ze eist om die reden ook een hoge schadevergoeding, waar de Britse wet (de Public Interest Disclosure Act uit 1989) mogelijkheden voor biedt. Haar zaak is op het ogenblik in behandeling bij het Bedford Employment Tribunal, meldt het British Medical Journal (20 mei) in een tweede bericht over deze zaak.

Kuzel dreigde begin 2005 bekend te maken hoe Roche in Groot-Brittannië contacten had opgebouwd met vermageringsklinieken, nadat ze had gezien hoe maandelijks aan ruim 100.000 euro van Roche's vermageringspil orlistat (merknaam Xenical) werd omgezet in een kliniek, gevestigd in een verbouwd buurtwinkeltje in Derbyshire. Roche zou ook bijna 30.000 hebben geïnvesteerd in de opzet van een keten van deze vermageringsklinieken.

Roche reageerde in paniek, zegt Kuzel. Ze werd vorig jaar op staande voet ontslagen nadat ze op het punt stond de zaak te melden bij het Britse agentschap (MHRA) dat de toelating van medicijnen tot de markt regelt. Haar kantoor werd verzegeld, nadat Kuzel door de bewaking was buitengezet.

Kuzel beschuldigt haar voormalige werkgever ervan langbestaande twijfels over de grote omzetten in die kliniek niet te hebben nagegaan. Tijdens de behandeling van de zaak zei de Roche-vertegenwoordiger dat de MHRA geen wangedrag van Roche had gezien en dat Kuzel over veel te weinig informatie beschikte om klokkenluider in deze zaak te kunnen zijn.

Roche heeft tijdens de rechtszaak toegegeven geen grond te hebben gehad voor het ontslag op staande voet. Daarvoor kan Kuzel ongeveer 75.000 euro schadevergoeding toegekend krijgen. Besluit het Employment Tribunal (in augustus is de uitspraak) dat Kuzel inderdaad klokkenluider was, dan loopt de schadevergoeding op tot honderdduizenden ponden.

    • Wim Köhler