`Mier is in balans, de mens niet`

In zijn stuk over E.O. Wilson haalt Sander Voormolen diens geruchtmakende boek `Social Biology`. The New Synthesis' (1975) aan (W&O 20 mei). Ik zal wel niet de enige zijn die opmerkt, dat dit `Sociobiology` moet zijn. Met dit neologisme heeft Wilson indertijd veel kwaad bloed gezet en momenteel gaat dezelfde lading veelal schuil achter de naam `Evolutionary psychology`.

Opmerkelijker is, dat Wilson aan het eind van het korte interview zegt, dat er voor de socialisering van insecten volgens zijn huidige inzichten `slechts enkele simpele genetische veranderingen` nodig waren. Hij besluit met te zeggen, dat misschien ook bij de mens daarvoor `een handvol genen` zou kunnen volstaan. Volgens mij zijn genen nogal klein en zou een handvol ervan volstaan om op termijn een hele reeks nieuwe soorten voort te brengen. Het blijft trouwens een raadsel waar die dingen oorspronkelijk vandaan komen.