Israëllobby 2

Ik heb geschokt Uw publicaties gelezen met betrekking tot de zogenaamde Israëllobby in de VS. Geschokt niet zo zeer om de inhoud als wel omdat U het essay van Mearsheimer en Walt op de Opiniepagina publiceert en het aan de lezer overlaat om zelf op zoek te gaan naar de door U aangegeven `controverse`.

Ook in het Zaterdags Bijvoegsel van 20 mei wordt uitsluitend voedsel gegeven aan de argumenten die de opvattingen van Mearsheimer en Walt ondersteunen en is nauwelijks sprake van informatie over degenen die er andere zienswijzen op na houden.

Gezien de kwalijke teneur van (delen van) het betreffende essay zou U kunnen hebben verwezen naar de reactie van professor Alan Dershowitz van Harvard Law School op de site van de John F. Kennedy School of Government van Harvard University.

Of men bereid is te geloven in `de wurggreep van de Israëllobby` op het Amerikaanse buitenlandse beleid kan pas worden vastgesteld na kennisname van meer dan alleen Uw bovengenoemde publicatie.