Israëlische muur moet politici wakker schudden

Ik wil u complimenteren met de plaatsing van het artikel `IJzeren muur om joods land` (NRC Handelsblad, 20 mei). Weliswaar staat er wezenlijk niets nieuws in, maar wat politiek interessant kan uitpakken, is dat lezers van deze krant voor het eerst ongezouten onder ogen krijgen: ”De oude GrootIsraël-visie mag dan officieel zijn afgezworen, in de praktijk is het streven niet opgegeven. [...] Er blijft voor de Palestijnen geen land over voor een levensvatbare staat.”

Het lijkt niet onmogelijk dat deze informatie ertoe bijdraagt dat de regeringspartijen VVD en CDA te langen leste hun kop-in-het-zand-politiek ter zake moeten (en durven) bijstellen.

Ook gezien het bijkomende effect van het op 19 mei gepubliceerde artikel op de Opiniepagina van twee Amerikaanse hoogleraren, `De wurggreep van de Israëllobby`, door welke lobby een open debat over het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid wordt tegengewerkt.

    • Mr. M.D. Rosenberg Polak