'Financiën Aruba op kritiek punt'

De Arubaanse overheidsfinanciën zijn op een kritiek punt beland. De fiscale vooruitzichten zijn alarmerend en vergaande maatregelen zijn nodig om economische groei op termijn te garanderen. Dat was de boodschap van directeur Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB), gisteravond op de jaarlijkse dinerbijeenkomst van de Arubaanse Kamer van Koophandel.

Wellink raadde de Arubaanse regering aan om de overheidsfinanciën te versterken door uitgaven aan ambtenarensalarissen en -pensioenen te verminderen.

De Arubaanse staatsschuld is de afgelopen zes jaar significant toegenomen. In 1999 bedroeg de schuldlast nog 28 procent van het bruto nationaal product, in 2005 was deze gegroeid tot bijna 46% van het bnp, ofwel 1,9 miljard Arubaanse gulden (840 miljoen euro). De tekorten op de Arubaanse begroting zijn opmerkelijk gezien de goedlopende lokale economie. De Arubaanse toeristenindustrie verwelkomt jaarlijks 1,2 miljoen bezoekers, onder wie veel Amerikanen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt een economische groei van twee tot drie procent voor de komende jaren.

Maar Aruba kampt met vergrijzing. Wellink wees erop dat deze situatie extra bedreigend is voor een klein dichtbevolkt eiland. 'In combinatie met een lage groei in arbeidsproductiviteit, een zwakke fiscale startpositie en het gebrek aan correctieve maatregelen, zou de vergrijzing in de komende twee tot drie decennia tot een explosie van de staatschuld kunnen leiden.' Om de overheidsfinanciën op een acceptabel niveau te brengen herinnerende Wellink zijn publiek aan de aanbevelingen van het IMF en de Centrale Bank van Aruba om fiscale verantwoordelijk in de wet te verankeren. Een dergelijke wet, waarin fiscale discipline wordt bevorderd door budgettaire hervormingen en het vaststellen van numerieke fiscale regels, zou het overheidsbeleid transparanter en stabieler maken en kunnen voorkomen dat de schuldpositie onhoudbaar wordt.

pagina 23: Aruba