Exponentieel

De wetenschapsredactie weet niet wat exponentiële groei betekent: een grootheid groeit exponentieel, als die grootheid steeds in een vaste tijd twee keer zo groot wordt (`Exponentiële groei van dierenwapens` Wetenschap spagina, 23 mei). Als D(t) de afmeting is van een dier is als functie van de tijd t en T(t) is de afmeting van zijn `tooi` , dan volgt uit het gegeven dat T het kwadraat van D is, niet dat T exponentieel groeit, tenzij D dat ook al doet. Dit geldt net zo als D en T groeisnelheden zijn in plaats van afmetingen, maar dat is vast ook een vergissing.