De mooie woorden van staalconcern Arcelor

Arcelor probeert zijn fusie met het Russische Severstal erdoorheen te rammen. Hoewel het Luxemburgse staalconcern zegt de aandeelhouders een stem te willen geven, zijn dat slechts mooie woorden. Dit is het soort aandeelhoudersdemocratie dat de Russische president Poetin graag zou zien.

Het onvermogen om de aandeelhouders de kans te geven hun mening te uiten, kleurt de manier waarop je tegen de overeenkomst aankijkt. Die is duidelijk bedoeld om het concurrerende bod van Mittal Steel op Arcelor te torpederen.

Het is niet makkelijk een keuze te maken, niet in de laatste plaats omdat Arcelors persbericht over de Severstal-transactie niet erg gedetailleerd is. Maar twee dingen zijn duidelijk. In de eerste plaats: hoewel een combinatie met Severstal zeker industriële voordelen met zich zou meebrengen, zijn die niet zo groot als in het geval van een combinatie met Mittal. In de tweede plaats is de inschatting van Arcelor dat de transactie zijn aandelen op 44 euro er stuk waardeert erg optimistisch.

Het probleem met het beoordelen van de transactie is dat het pakket bezittingen dat Alexey Mordashov, de oligarch die Severstal controleert, inbrengt, niet makkelijk te waarderen is. Slechts één ding is zeker: hij steekt er 1,25 miljard euro aan contanten in. En ja, hij 'betaalt' 44 euro voor de aandelen die hij op die manier verwerft.

Maar de 1,25 miljard aan contanten is slechts één achtste van het totaal. De rest van het pakket bestaat uit redelijk incourante Severstal-aandelen en twee verzamelingen niet-beursgenoteerde bezittingen. Maar stel dat je Severstals aandelenkoers van donderdag gebruikt, naast Severstals waardering van Mordashovs niet- beursgenoteerde Russische belangen en een schatting van 500 miljoen euro voor zijn Italiaanse. Op grond van dat scenario wordt Arcelor gewaardeerd op slechts 34 euro per aandeel - veel minder dan 44 euro.

Intussen was Mittals bod in contanten afgelopen donderdag ook 34 euro per aandeel waard.

Als de aandeelhouders een eerlijke kans zouden krijgen om hun mening te geven, zou men gerust kunnen zijn. Zij zouden dan immers alle ingewikkelde voors en tegens van de twee voorgestelde transacties kunnen afwegen en hun besluit kunnen nemen. Maar nu kan dat niet.

De transactie gaat door als een meerderheid van de uitstaande aandelen niet tegenstemt. Het is niet genoeg als de helft van de aandelen die op de vergadering opduikt, tegenstemt. Gezien de lage opkomst - op de laatste aandeelhoudersvergadering van Arcelor bracht slechts 37 procent zijn stem uit - is dat een hele hoge horde.

Het Arcelor-kamp probeert te betogen dat de aandeelhouders een tweede kans krijgen om nee te zeggen. Want zelfs als de Severstal-transactie doorgaat, kunnen ze hun stukken nog steeds aan Mittal aanbieden. En als meer dan de helft dat doet, wordt de Severstal-overeenkomst ontbonden. Dit is een buitengewoon oneerlijk vargument. Als de Severstal-overeenkomst immers voltooid is, zal Mordashov 32 procent van de aandelen bezitten. Om de overeenkomst tegen te houden, moet driekwart van de resterende 68 procent zijn stukken aan Mittal aanbieden - nog een hogere horde.

De beste hoop voor Mittal is waarschijnlijk een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Daarvoor is een aanvraag van 20 procent van de aandeelhouders van Arcelor nodig. En op een buitengewone aandeelhoudersvergadering volstaat een meerderheid van de uitgebrachte stemmen om de Severstal-transactie te ontbinden. Maar het zal lastig zijn dit te bewerkstelligen, zelfs als de Arcelor- aandeelhouders dat zouden willen. Dat komt omdat er zo weinig tijd is om steun te verwerven. Er is maar één woord voor deze gang van zaken: een overval.

Hugo Dixon

Aandelenmarkten al veel langer in mineur

Is dit het einde van de haussemarkt in aandelen? Dat is wat Anthony Bolton, de fondsbeheerder van Fidelity, denkt. Maar de bloeiperiode van de aandelenmarkt eindigde al een hele tijd geleden. Het waren andere financiële sectoren die zeepbellen ontwikkelden.

De aandelenmarkten zijn weliswaar sinds begin 2003 behoorlijk gestegen - 88 procent in het geval van de MSCI world index, die ook de bloeiende opkomende markten omvat. Maar de world index staat nog steeds 8 procent lager dan zijn hoogterecord van december 1999.

Intussen zijn de economieën gegroeid. Het bbp van de VS is nu bijvoorbeeld 35 procent groter dan in 2000. Bovendien staat het aandeel van de bedrijfswinsten in het bbp in veel landen, waaronder de VS, op recordniveau. De wereldaandelenmarkten verhandelen op het aanvaardbare niveau van 13,6 maal de verwachte winst voor 2007, aldus zakenbank DrKW. De dalingen van vorige week kunnen het best worden omschreven als een kort hoofdstuk in een lange baissemarkt die meer dan zes jaar geleden begon.

Edward Hadas

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Edward Hadas
    • Hugo Dixon