de golfclub

Golflessen zijn duur, de materie is bokkig en bent u, zoals de meesten onder ons, niet begiftigd met een briljante motoriek en dito spelinzicht, dan is en blijft het golfspel synoniem aan geploeter. Golfleraren zijn zo kwaad nog niet, want behalve het om den brode instandhouden van de illusie 'dat als u zo doorgaat met lessen u het spel zeker onder de knie zult krijgen' en 'goh, wat maakt u de laatste tijd geweldige vorderingen' geven ze ook wel eens een effectieve trainingsmethode voor niets weg. Kijk maar eens naar de foto: een afslagkleedje met daarop het welbekende en ditmaal door twee golfijzers gevormde kruis, hét bedrijfslogo van gelovigen die het aardse leven als een permanente strijd wensen te zien. Met daarnaast en op een vaste plaats een zak met zand; ook het balletje heeft een eigen plek. U plant uw golfschoenen in de verhouding 1/3 - 2/3 naast het verticale ijzer, de schouders parallel aan het horizontale. Staat u goed? Gaan we verder. Omklem het ijzer op de enig juiste wijze, spied voorzichtigheidshalve nog even om u heen en zwaai zo soepel als mogelijk uw slag. Wordt de zandzak geraakt en stuitert het balletje futloos de wijde wereld in, dan heeft u wéér met het polsgewricht geslagen. Een fout die u ook bij het ooit als chic beoordeelde en fanatiek beoefende tennis tartte. Maar u hebt - en hopelijk nog vele jaren - de tijd aan u zelf. Dus oefenen maar, want zonder de nooit dovende hoop vaart niemand wel.

'Goh, wat maakt u de laatste tijd geweldige vorderingen.' foto Freddy Rikken Rikken, Freddy

Dertiende aflevering in een serie over de Nieuwegeinse Golf Club.

    • Freddy Rikken