Berichtgeving over Israëlis niet evenwichtig

In NRC Handelsblad van 20 mei wordt afgerekend met het plan van premeir Olmert over de toekomstige grenzen van de staat Israël. Bij het desbetreffende artikel staat een kaart afgebeeld van de toekomstige grenzen van Israël gebaseerd op verslagen van Israëlische mensenrechtenorganisaties en wordt de schrijver Gershom Gorenberg, een bekend tegenstander van de nederzettingenpolitiek, uitgebreid geciteerd. Deze op zich prima schrijver hoort meer thuis op de opiniepagina dan op de buitenlandpagina waar de lezer evenwichtige verslaggeving wil zien.

    • Dr. A.P. Kater