Beleggen van pensioengeld kan ook in zorg-bv`s

In zijn column in NRC Handelsblad van 13 mei werpt Johan Schaberg de vraag op of een commerciële organisatievorm met financiële belangen (`de zorg-bv`) dienstbaar kan worden gemaakt aan het (publieke) doel om zieke mensen beter maken. Indachtig het door Schaberg aangehaalde adagium `Structure follows strategy` stel ik het volgende voor.

In het rechtspersonenrecht wordt wettelijk verankerd dat zorg-bv`s primair een maatschappelijk doel moeten dienen, namelijk de ziekenzorg. Het maken van winst is een afgeleid doel. Daarnaast worden winstuitkeringen door zorg-bv`s vennootschapsrechtelijk gereguleerd. In concreto staat mij voor ogen dat de jaarlijkse winstuitkering door de zorg-bv wordt gemaximeerd op een vooraf vastgesteld percentage, toegepast op het werkelijk gestorte bedrag op de aandelen. Dus, stel dat de aandeelhouder 100 euro heeft betaald voor zijn aandeel, de winst op zijn aandeel 10 euro bedraagt en het percentage is vastgesteld op zeg 4 procent, dan ontvangt hij maximaal 4 euro dividend en minimaal 6 euro vloeit terug in de vennootschap.

Een dergelijk gemaximeerd dividendrendement voorkomt een agressief winstbejag, het creëert de ruimte voor het doen van de in de zorg-bv benodigde investeringen en daarnaast biedt het een reële vergoeding op het door de aandeelhouder geïnvesteerde kapitaal. Zonder meer dus interessant voor investeerders op zoek naar stabiele maatschappelijke investeringen.

Wat betreft het vast te stellen maximum percentage kan mijns inziens de rente op staatsobligaties als uitgangspunt worden genomen, desgewenst verhoogd of verlaagd met 1 of 2 procentpunten. We beleggen ons pensioengeld (deels) in staatsleningen, dus waarom ook niet in deze zorg-bv?

    • Arnoud Pijls