Bedreigde wieren

De vermaarde zeewierwouden voor de kust van Californië ter hoogte van Los Angeles krijgen deze week aandacht van Science. De soortenrijke kelp forests dienen als model voor andere mariene ecosystemen die zeer bedreigd worden door menselijke invloeden: vervuiling, vermesting en overbevissing. Aan de orde is de vraag of het voedselweb binnen een marien ecosysteem het gevoeligst is voor verstoring van de 'bovenkant' (de predatoren onder de zeevissen) of van de onderkant. De onderkant bestaat uit het minerale voedselaanbod aan de planten. Elk systeem blijkt zijn eigen gevoeligheden te hebben, maar de soortenvariatie binnen de kelp-wouden van Californië wordt duidelijk top-down beïnvloed. Een goed beheer van de kustvisserij is belangrijker dan tot dusver wordt ingezien, schrijft onderzoeker Benjamin S. Halpern.