Universiteit Leiden ziet af van selectie

De Universiteit Leiden zal de komende drie jaar niet selecteren aan de poort. Dat betekent dat eerstejaarsstudenten nog niet worden uitgekozen op basis van hun eindexamengemiddelde van het vwo.

Dat bevestigde een woordvoerder van de universiteit vanmorgen.

De Universiteit Leiden wilde met selectie aan de poort het niveau van studenten verhogen. Maar een experiment van een jaar heeft aangetoond dat het niet zinvol is om alleen de beste scholieren te selecteren.

Hoewel het sinds april 2004 voor bepaalde universiteiten is toegestaan om studenten uit te kiezen op basis van hun eindexamengemiddelde, hield de Leidse universiteit afgelopen jaar slechts een voorzichtige proef. Alleen studies met een ‘erkende en evidente meerwaarde’, zoals het CDA het destijds verwoordde, mogen aan de poort selecteren.

Bij de proef in Leiden, uitgevoerd bij de studies Frans, Duits, Italiaans, geschiedenis en rechtsgeleerdheid, werden studenten niet daadwerkelijk geweigerd. In plaats daarvan werden resultaten van studenten met een hoog examengemiddelde vergeleken met de prestaties van studenten die lager hadden gescoord op hun examen.

Een hoog examengemiddelde bleek een goede basis voor goede resultaten, maar ook veel studenten met een laag gemiddelde bleken goed te scoren op de universiteit. Conclusie: als Leiden op deze manier zou gaan selecteren, dan zouden veel studenten ten onrechte worden afgewezen. Om dit probleem op te lossen werd de selectie uitgebreid met een motivatietoets, maar die bleek volgens een woordvoerder te gemakkelijk te manipuleren.

Als het aantal aspirant-studenten groter was geweest dan het aantal beschikbare plaatsen, dan was selectie wellicht wel zinvol geweest, zegt de woordvoerder. Bij de proef waren er meer plaatsen dan studenten.

In juni praat de Universiteit Leiden verder over selectie aan de poort. Voor de meeste universiteiten geldt nu dat een vwo-diploma volstaat voor toelating. Wel geldt voor veel studies een numerus fixus.