‘Servicenummer fraudegevoelig’

Invoering van een landelijk burgerservicenummer voor alle Nederlandse ingezetenen zal in de praktijk niet tot minder, maar tot meer identiteitsfraude leiden. Minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing, D66) dreigt waarschuwingen over de fraudegevoeligheid van deze nieuwe persoonsregistratie in de wind te slaan. Dat stelt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in reactie op het wetsvoorstel dat invoering van dat burgerservicenummer regelt. De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel volgende week.

Het is de bedoeling dat elke Nederlandse ingezetene via de gemeente een eigen servicenummer krijgt toegewezen dat alle overheidsinstellingen moeten hanteren bij bijvoorbeeld toewijzing van huursubsidie, een uitkering of een vergunning. Burgers hoeven maar een keer hun nummer bij de overheid bekend te maken. Volgens het kabinet wordt daarmee veel bureaucratie voorkomen en kan identiteitsfraude gemakkelijker worden tegengegaan.

Maar omdat het kabinet het servicenummer ook ter beschikking wil stellen van andere instanties, zoals huisartsen, werkgevers of zorgverzekeraars, neemt het risico van identiteitsfraude alleen maar toe, aldus de Commissie Bescherming Persoonsgegevens, want een groot aantal instanties kan gegevens veranderen die zijn gekoppeld aan het nummer. Het kabinet heeft volgens de commissie de mogelijkheden voor het gebruik van het nummer ‘grenzeloos’ opgerekt.

Volgens het CBP hebben diverse fracties in de Tweede Kamer bij de voorbereiding van het wetsvoorstel gewezen op de risico’s en tekortkomingen in het wetsvoorstel, maar heeft het kabinet die waarschuwingen in de wind geslagen. Het CBP constateert dat er onvoldoende mogelijkheden zijn voor burgers om in geval van geconstateerde fouten of fraude te klagen of verkeerde registratie recht te zetten.