Rijke Britten raken bij scheiding veel kwijt

Vermogende Britten die sterk aan hun geld hechten zullen zich voortaan wel drie maal bedenken voor ze hun jawoord geven aan een minder welgestelde partner. De Law Lords – de hoogste Britse rechterlijke instantie – bepaalden woensdag in twee geruchtmakende zaken dat de oud-echtgenotes van twee rijke mannen recht hebben op een substantieel deel van de rijkdom van hun partners.

In het geval van Julia McFarlane, die zelf een succesvolle loopbaan in de Londense City opgaf voor haar gezin, bepaalden de Law Lords dat haar ex-man Kenneth, een accountant, haar voor onbepaalde tijd een toelage van 250.000 pond (370.000 euro) per jaar moet betalen. De Law Lords stelden dat zij daar na een huwelijk van 16 jaar recht op heeft omdat ze met haar rol thuis haar man in staat had gesteld meer geld te verdienen.

Ook het geval van Melissa Miller was opmerkelijk. Ze was minder dan drie jaar gehuwd met Alan Miller, een succesvolle bankier. De Law Lords bepaalden niettemin dat ze recht had op vijf miljoen pond uit zijn fortuin van 17 miljoen pond. Volgens de Lords was Alan Miller juist in de jaren van zijn huwelijk veel rijker geworden en had zijn vrouw recht daarin mee te delen.

Advocaten voorspelden dat de uitspraak van de Lords er toe zal leiden dat rijken terughoudend worden om in het huwelijk te treden. Ook raadden ze mensen aan op huwelijkse voorwaarden te trouwen, al biedt dat op het ogenblik geen rotsvaste garantie onder Brits recht.