Podgorica: oppositie vecht uitslag aan

De oppositie in Montenegro weigert zich neer te leggen bij de uitslag van het referendum over de onafhankelijkheid. Ze heeft inmiddels 241 klachten over vermeende onregelmatigheden overlegd.

Bij het referendum stemde 55,5 procent van de kiezers voor onafhankelijkheid en voor de opheffing van de huidige unie van Servië en Montenegro. Dat is 0,5 procent boven de grens die de Europese Unie had gesteld als voorwaarde voor de internationale erkenning. Die 0,5 procent komt neer op iets meer dan tweeduizend kiezers.

Volgens de oppositie zijn in 187 stembureaus 241 overtredingen geconstateerd. In die stembureaus zijn in totaal 120.000 stemmen uitgebracht. In zeker 201 gevallen zouden kiezers meer dan een keer op kieslijsten zijn geregistreerd en in zeker 5700 gevallen zouden kiezers in het buitenland zijn geregistreerd. Daarnaast wil de oppositie weten waarom maar drieduizend van de in 260.000 in Servië wonende Montenegrijnen hun stem in het referendum hebben kunnen uitbrengen.

De oppositie heeft de klachten gedeponeerd bij de Europese Unie, in plaats van bij het Constitutionele Hof, omdat dat hof – volgens de oppositie – op de hand is van premier Milo Djukanovic, de grote voorvechter van de Montenegrijnse onafhankelijkheid.

De speciale EU-gezant voor Montenegro, Miroslav Lajcak, heeft de oppositie gehekeld om haar kritiek op de gang van zaken bij het referendum – zoals opmerkingen dat het niet vrij, eerlijk en democratisch is verlopen of dat het onrechtmatig was. Lajcak zei dat de woordvoerders van de oppositie „onnodig verwarring zaaien” en „onverantwoordelijke verklaringen afleggen”.

In Servië is gisteren gezegd dat de duizenden Montenegrijnen die in Servië in overheidsdienst werken, moeten kiezen tussen de Servische of de Montenegrijnse nationaliteit, aangezien hun functies niet door buitenlanders kunnen worden uitgeoefend. Gisteren werd bekend dat de minister van Binnenlandse Zaken van Servië en de chef van de geheime dienst, beiden afkomstig uit Montenegro, voor het Servische staatburgerschap hebben gekozen. (VIP)