‘Liever inzichtvragen’

Foto Leo vanVelzen Amsterdam, 24/05/06. Prof. F.A. Bais. Foto Leo van Velzen NrcHb. Velzen, Leo van

Voor Sander Bais, hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam, was natuurkunde op de middelbare school niet het beste vak. Toch besloot hij het te gaan studeren. Pas toen hij promoveerde, wilde hij ver komen in de wetenschap. Baisbekeek het examen natuur- en scheikunde 1 voor het vmbo (basisberoepsgerichte leerweg).

Hoe belangrijk is het vak natuurkunde voor vmbo’ers eigenlijk?

„Voor een kennismaatschappij is het belangrijk dat er een kennispiramide ontstaat. Dat betekent dat natuurkunde niet alleen op de universiteit moet worden onderwezen en onderzocht, maar ook op hbo en mbo. Om die reden is een goede basis in het vmbo nodig. Deze leerlingen leren voor prachtige vakken, bijvoorbeeld installatiemonteur of assistent-opticiën. Dan is het nodig om kennis te hebben van basisbegrippen als elektriciteit, mechanica en licht. ”

Komen die vaardigheden voldoende aan bod in dit examen?

„Ja, er wordt bijvoorbeeld gevraagd of lucht massa heeft, hoe lichtval werkt, hoe kerstverlichting werkt en wat hefboomwerking is.”

Wat was een moeilijke vraag?

„Op vraag 27 wist ik het antwoord niet. Bij een ‘typeplaatje’ werd gevraagd welk symbool betekent dat een adapter dubbel geïsoleerd is. Gesneden koek voor de vmbo’ers wellicht, maar ik had geen idee.”

Wat zou u willen veranderen aan het examen?

„Ik heb al met al liever inzichtvragen dan vragen over het aflezen van symbolen.”

    • Derk Walters