Leden V-raad nog niet eens over Iran

De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en Duitsland zijn er in Londen niet in geslaagd hun meningsverschillen hoe Iran aan te pakken te overbruggen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice, zei gisteren dat de voorgaande dag op de bijeenkomst in de Britse hoofdstad „goede vooruitgang” was geboekt. Maar bij gebrek aan overeenstemming is verder overleg noodzakelijk, dat waarschijnlijk volgende week zal plaatshebben.

Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland presenteerden in Londen hun pakket aanmoedigings- en dwangmiddelen dat Iran ertoe moet bewegen om op te houden met de verrijking van uranium. Het Westen verdenkt Iran van een geheim kernwapenprogramma. Eerder werd bekend dat de drie Europese landen Iran onder andere een lichtwaterreactor willen aanbieden. Als stok achter de deur zou de Veiligheidsraad een resolutie moeten aannemen die gerichte economische sancties tegen Iran mogelijk zou moeten maken.

Het probleem is dat de VS niet enthousiast zijn over de Europese aanmoedigingsmaatregelen, met name de lichtwaterreactor, en dat Rusland en China nog steeds niet zijn overgehaald tot steun aan een sanctieresolutie. Deze twee landen, die vetorecht in de Veiligheidsraad bezitten, geven er de voorkeur aan dat Iran wordt overgehaald, niet bedreigd. Als tussenoplossing hebben de Europese landen voorgesteld in een sanctieresolutie elke verwijzing naar mogelijke militaire actie te schrappen.

Iran heeft tot dusverre althans publiekelijk geweigerd stopzetting van de verrijking van uranium te overwegen. Wel is het bereid tot een dialoog met het Westen om de nucleaire controverse op te lossen. Volgens het hoofd van het Internationaal Atoomenergie Agentschap, Mohamed ElBaradei, wil Iran overwegen af te zien van uraniumverrijking op industriële schaal op eigen grondgebied gedurende enkele jaren, mits het zijn onderzoek op dit terrein kan voortzetten. De VS willen daarvan niet weten.

De Russische minister van Defensie, Sergej Ivanov, herhaalde vandaag Moskous vastbeslotenheid Iran geavanceerde luchtdoelraketten te leveren. De Verenigde Staten hebben Rusland onder zware druk gezet de levering te annuleren. Het gaat om 29 Tor-M1 luchtverdedigingssystemen met een totale waarde van 565 miljoen euro. (Reuters, AFP)