‘Ik heb liever inzichtvragen’

Sander Bais, hoogleraar theologische natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam Foto Leo van Velzen Amsterdam, 24/05/06. Prof. F.A. Bais. Foto Leo van Velzen NrcHb. Velzen, Leo van

Voor Sander Bais, hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam, was natuurkunde niet het beste vak op de middelbare school. Toch besloot hij het te gaan studeren en later te promoveren. Bais bekeek het vmbo-examen natuur- en scheikunde 1 (basisberoepsgerichte leerweg).

Hoe belangrijk is het vak natuurkunde voor vmbo’ers eigenlijk?

„Voor een kennismaatschappij is het belangrijk dat er een kennispiramide ontstaat. Dat betekent dat natuurkunde niet alleen op hoog niveau moet worden onderwezen en onderzocht op de universiteit, maar ook op het hbo en het mbo. Om die reden is een goede basis op het vmbo nodig. Deze kandidaten leren voor prachtige vakken, bijvoorbeeld installatiemonteur of assistent-opticien. Voor die vakken is het nodig om kennis te hebben van basisbegrippen als elektriciteit, mechanica en licht.

Komen die vaardigheden aan bod op dit examen?

„Ja, er wordt bijvoorbeeld gevraagd of lucht massa heeft, hoe lichtval werkt, hoe kerstverlichting werkt en wat hefboomwerking is.”

Wat was een moeilijke vraag?

„Op vraag 27 wist ik zelf het antwoord niet. Bij een ‘typeplaatje’ werd gevraagd welk symbool betekent dat een adapter dubbel geïsoleerd is. Er werd gevraagd welk symbool betekent dat de adapter dubbel geïsoleerd is. Gesneden koek voor de vmbo’ers wellicht, maar ik had geen idee.”

Wat zou u willen veranderen aan het examen?

„Ik heb al met al liever inzichtvragen dan vragen over het aflezen van symbolen. En sommige vragen leken me een beetje dubbelop, zoals de vragen 16 en 22, over schakelingen van lampjes. Het antwoord op de eerste vraag stond in de tweede.”

    • Derk Walters