Hunnen

Met veel genoegen uw artikel `Hunnen hebben het gedaan` (Boeken 19.05.06), over de Val van het Romeinse Rijk, gelezen. Eigenlijk niets nieuw onder de zon, als ik dat zo schrijven mag, want bij Frank Thiess Die Griechischen Kaiser (Paul Zsolnay Verlag 1960) staat reeds veel dat in deze richting wijst. Jammer natuurlijk dat die Engelsen/Amerikanen weer geen Duits lezen.

    • Robert van der Hall