‘Europa kan zoveel beter’

Kathalijne Buitenweg Foto Vincent Kessler Dutch green Member of the European Parliament Kathlijne Buitenweg holds a 'yes' placard during a vote over the opening of membership talks with Turkey at the European Parliament in Strasbourg, December 15, 2004. Turkey was on course on Wednesday to get a date to start open-ended negotiations on European Union membership as final elements of a compromise package came together on the eve of a landmark EU summit.
Kathalijne Buitenweg Foto Vincent Kessler Dutch green Member of the European Parliament Kathlijne Buitenweg holds a 'yes' placard during a vote over the opening of membership talks with Turkey at the European Parliament in Strasbourg, December 15, 2004. Turkey was on course on Wednesday to get a date to start open-ended negotiations on European Union membership as final elements of a compromise package came together on the eve of a landmark EU summit. REUTERS

‘Vrij Europees’ heet de „visie op de toekomst van Europa” die GroenLinks dezer dagen uitbrengt. Het is – te midden van alle Europese terughoudendheid in de regeringspartijen CDA en VVD en de grootste oppositiepartij PvdA – een opmerkelijk vurig pleidooi voor verdere Europese integratie.

„De meeste burgers verwachten een effectieve aanpak van grensoverschrijdende problemen. Daarin faalt Europa te vaak. De EU bracht ons wel uniforme maten voor condooms en ladders, maar geen gezamenlijk buitenlands en asielbeleid. Europa doet te vaak wel wat het niet moet doen, en niet wat het wel moet doen. Dat willen wij veranderen”, aldus ‘Vrij Europees’.

Hoe?

Kathalijne Buitenweg, aanvoerster van de tweekoppige delegatie van GroenLinks in het Europees Parlement en een van de opstellers van de notitie: „We willen een nieuwe Europese Conventie over de herziening van de Europese verdragen, wanneer de publieke debatten over de toekomst van de EU zijn afgerond. De uitkomst zou dan in 2009, tegelijk met de Europese verkiezingen, in een Europees referendum aan de burgers moeten worden voorgelegd.”

De Europese Grondwet is van de baan?

„Ja. Ik heb vorig jaar voor het referendum hartstochtelijk meegedaan aan de ‘ja’-campagne, maar de kiezers zeiden ‘nee’. We kunnen nu niet net doen alsof we hard nadenken en vervolgens proberen die Grondwet er alsnog doorheen te drukken.”

Hoe vertelt u de landen die met de EU-Grondwet instemmen – nu zestien – dat ze het nog eens over moeten doen?

„Door ze ervan te overtuigen dat het ondemocratisch is om met een verworpen Grondwet door te gaan.”

Het Nederlandse ‘nee’ weegt zwaarder dan het Spaanse of Duitse ‘ja’?

„Dat geeft aan hoe lastig het is, maar ik denk dat we ja-landen kunnen overtuigen door ons sterk te maken voor een compromis dat beter is.”

Hoe moet dat eruitzien?

„Europa kan zoveel beter. Het Franse en Nederlandse ‘nee’ tegen de Grondwet was een ‘nee’ tegen een opdringerig marktdenken. Dat signaal kun je niet negeren. Verder moeten we de vertrouwensbreuk tussen Brussel en de burgers herstellen door open en duidelijk te zijn over de grenzen van de Europese bemoeienis.”

En over de grenzen van de Unie?

„Ja, ook over die grenzen. Veel mensen hebben het idee dat het nooit ophoudt. Dat misverstand moet de wereld uit. De Unie moet helderheid scheppen over waar zij naar toe werkt, niet alleen in kleine stappen, maar ook qua einddoel. Anders voed je het wantrouwen. Wat ons betreft, is dat straks mét de Balkanlandenen mét Turkije, mits zij aan de toetredingseisen voldoen natuurlijk.”

    • Joop Meijnen