Cheney mogelijk nieuwe getuige inzake CIA-lek

De Amerikaanse vice-president Dick Cheney wordt waarschijnlijk als getuige opgeroepen in de strafzaak tegen zijn voormalige stafchef, I. Lewis ‘Scooter’ Libby. Dit heeft de aanklager in de zaak, Patrick Fitzgerald, laten weten.

De ontwikkeling laat eens te meer zien dat Cheney een hoofdrol heeft gespeeld in een affaire die het Witte Huis al maanden in het nauw brengt.

Het gaat om het uitlekken van de naam van een undercover-agente van de inlichtingdienst CIA, Valerie Plame. Haar naam dook op in de media, nadat haar man, ambassadeur Joseph Wilson, in 2003 openlijk een grondslag voor de oorlog in Irak betwistte.

Volgens de aanklager was het lekken van Plame’s naam een moedwillige poging van het Witte Huis om haar echtgenoot Wilson in diskrediet te brengen. Cheney’s ex-stafchef Libby is tot nu toe de enige verdachte in de strafzaak. Hij zou tijdens het onderzoek hebben gelogen. Verder is Washington al weken in gespannen afwachting van nader bericht over Karl Rove, de belangrijkste adviseur van president Bush wiens rol bij het lekken nog wordt onderzocht.

Intussen brengt de strafzaak tegen Libby steeds meer feiten aan het licht over de regie die Cheney voerde bij het lekken van de naam van Plame. Zo blijkt Libby in een eerder verhoor bij de FBI te hebben verklaard dat Cheney zijn staf opdracht gaf om„alle feiten bekend te maken” over klokkenluider Wilson, nadat deze de motivatie voor de oorlog in Irakin twijfel had getrokken. En vorige week nog maakte de aanklager handgeschreven notities van Cheney openbaar waarin de vice-president vragen opwierp over het motief van klokkenluider Wilson.

Wilson onderzocht in 2002 voorde CIA het bericht of de Iraakse leider Saddam Hussein in Niger had geprobeerd uranium te kopen. Hij concludeerde dat dit niet was gebeurd, zo schreef hij in een artikel in 2003. Voor de regering-Bush waren Saddams pogingen een nucleair wapen te krijgen een van de motieven om Irak aan te vallen.

Een getuigenis van Cheney is vooral slecht voor het imago van het Witte Huis. Het criminaliseert de vice-president. Bovendien hebben Bush en Cheney de laatste jaren geregeld geklaagd over het lekken van vertrouwelijke informatie, terwijl in deze zaak blijkt dat Cheney zijn medewerkers vroeg de media te gebruiken om tegenstanders onderuit te halen.