CBP: nieuw sofinummer leidt tot meer fraude

Invoering van een landelijk burgerservicenummer (LBS) voor alle Nederlandse ingezetenen zal in de praktijk niet tot minder, maar tot meer identiteitsfraude leiden.

Minister Alexander Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing, D66) dreigt waarschuwingen over de fraudegevoeligheid van deze nieuwe persoonsregistratie in de wind te slaan. Dat stelt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in een reactie op het wetsvoorstel dat invoering van dat burgerservicenummer regelt. De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel volgende week.

Het is de bedoeling dat elke Nederlandse ingezetene via de gemeente een eigen burgerservicenummer krijgt toegewezen dat alle andere overheidsinstellingen moeten hanteren bij bijvoorbeeld toewijzing van huursubsidie, een uitkering of een vergunning. Burgers hoeven nog maar één keer hun burgerservicenummer bij de overheid bekend te maken. Dat nummer wordt vervolgens bij alle overheidsinstanties gebruikt. Volgens het kabinet wordt daarmee veel bureaucratie voorkomen en kan identiteitsfraude gemakkelijker worden tegengegaan.

Maar omdat het kabinet invoering van het burgerservicenummer niet alleen voor de overheid, maar ook voor andere instanties wil openstellen, zoals huisartsen, werkgevers of zorgverzekeraars, neemt het risico van identiteitsfraude alleen maar toe, aldus de College Bescherming Persoonsgegevens. Het kabinet heeft volgens de commissie de mogelijkheden voor het gebruik van het nummer „grenzeloos” opgerekt.

Volgens het CBP hebben meerdere fracties in de Tweede Kamer bij de voorbereiding van het wetsvoorstel gewezen op de risico’s en tekortkomingen in het wetsvoorstel, maar heeft het kabinet die waarschuwingen in de wind geslagen. Sommige wijzigingen in het oorspronkelijke wetsvoorstel zullen in de praktijk leiden tot verdere afkalving van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, aldus de commissie.

Zo zijn er, volgens de CBP, onvoldoende mogelijkheden voor burgers om in geval van fouten of fraude te klagen. Ook zijn er onvoldoende manieren om een verkeerde registratie recht te zetten. Daardoor dreigt het gevaar dat burgers bij problemen op „Kafkaiaanse wijze” van het kastje naar de muur wordt gestuurd.