B. Zwaal

B. Zwaal (1944) debuteerde in 1984 met de bundel Fiere miniature en pu bliceerde sindsdien nog eens negen bundels, waaronder Een drifter (2004). Over deze bundel schreef Piet Gerbrandy: „Hij is niet uit op vis, maar op het water zelf, dat hem in het leven roept. Subject en object lopen in elkaar over, associaties zijn vrij als het water, vaak is bij Zwaal de zinsbouw meerduidig, en seksualiteit, geboorte en dood zijn alomtegenwoordig.”

B. Zwaal nodigt uit: Jan Kuijper.

„Door open deuren of door labyrinten trekt Jan Kuijper je zijn gedichten binnen. Je moet daar lang blijven, en dat wil je ook.

Je loopt rond in een gebeeldhouwde taalpracht, een ogenblik later glij je uit, raak je buiten zijn zinnen. Je worstelt en komt boven in de geheimzinnigste helderheid.

’t Zijn meestal sonnetten waarin hij zij woorden tot zinnen giet. Zij wuiven, licht als belletjes der fuchsia’s, en klinken als klokjes van de Haarlemse Damiaatjes die botsten tegen de zwaarste bourdon van de Keulse Dom.”

Dit is deel 22 van de gedichtenestafette in het Cultureel Supplement. Elke week publiceert een dichter een nieuw gedicht en nodigt, met een korte motivatie, een collega uit voor de volgende week.